Bilhuset Sunde AS ble etablert høsten 1995 av Øyvind og Roger Sunde.  Det begynte i det små, med en og en bil som ble solgt fra garasjen hjemme.

I 1996 ble nåværende lokaler i Mauseidvåg kjøpt, i det som tidligere var Lundal Ullvarefabrikk.  Vi kan i år med andre ord se tilbake på 20 års drift i egne lokaler.  Eiendommen ble i 2012 skilt ut som eget selskap.

Vi har lagt vekt på å ta små steg i gangen, og har i dag bygget opp en solid bedrift med 5 ansatte.  Vi selger nå rundt 300 biler i året.

Driften har i alle år vært basert på omsetning av brukte biler.  Bruktimport og kommisjonssalg har også vært en vesentlig del av vår virksomhet.  Vi er en liten organisasjon, og har derfor hatt evne til å tilpasse oss endringer i markedet når det har vært nødvendig.

Vi har lagt stor vekt på å sette kunden i fokus, og framstår i dag som en ryddig og seriøs bilforhandler.

Velkommen innom!

Bilhuset Sunde AS,
6036 Mauseidvåg.
Org. Nr.: NO975353958MVA

Frode Slinning

Økonomi

Torstein Lothe

Salg

Roger Sunde

Daglig Leder